Infosauga

Nemokamas hostingas!
Akcija klientams!

Hostingas
Vieta svetainei -1000 MB
Duomenų srautas - 100 GB
Vieta el. paštui - 7 GB
0 € / mėn
Dedikuoti VPS, VDS serveriai
VPS VDS - dedikuoti serveriai
Ypač stabilus XEN hostingas,
VPS serveriai, VDS serveriai
už neįtikėtinai mažą kainą
nuo 7 € / mėn

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Nemokami puslapiaiNemokami tinklapiaiNemokami tinklalapiaiNemokamos svetainėsNemokamos svetainesNemokamas tinklapis
Esame IT sistemų ir EMOKYMŲ darbuotojų kvalifikacijos kėlimo profesionalai: kuriame kursus, mokome darbuotojus, konstruojame, programuojame, administruojame.
- Veikiame 17 metų
- Klientai - tiek smulkios, tiek stambiausios Lietuvos ir užsienio įmonės
- Naudojame naujas technologijas sumažinančias paslaugų kainas
- Įvykdėme šimtus projektų, milijonai žmonių aplankė mūsų IT sistemas
- Teikiame patikimas, stabilias paslaugas nešančias pelną Jūsų verslui
IT sistemų programavimas pagal specifinius įmonės poreikius
El. dokumentų, CRM, užduočių, rezervacijų valdymo sistemos
Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos
IT valdymas - mūsų darbo principai

Vadovaujamės nuostata, kad IT sprendimai ir IT paslaugos verslui jautrioje aplinkoje būtų adaptuojami remiantis ISO17799 ir COBIT standartais, darbai atliekami remiantis ITIL geriausios praktikos procesais. Stengiamės laikytis šių principų tiek teikdami paslaugas Nemokamos svetainės (nemokami tinklapiai, nemokami puslapiai), tiek programuodami unikalias sistemas (unikalių sistemų programavimas), taip pat, kai teikiamos serverių ir kompiuterių priežiūros paslaugos. Visada rūpinamės aukščiausia paslaugų kokybe. Nesvarbu, ar užsakomos nemokamos svetainės ar valdymo sistemos - stengiamės, kad paslauga 100% atitiktų kliento lūkesčius.


IT PASLAUGŲ TEIKIMO OPERACINIAI PROCESAI


 

IT incidentų valdymas

Išrenka, klasifikuoja, įrašo ir apibrėžia pirminę pagalbą
Prioretizuoja darbus remiantis įtakos ir skubumo faktoriais
Nuima atsakomybę nuo incidento savininko


IT problemų valdymas

Identifikuoja problemas ir jas sprendžia atskirai nuo incidento problemos
Pasitelkia Keitimų prašymus (KP) problemoms ir klaidoms spręsti
Identifikuoja incidentų analizėje iškylančias esmines problemas
Ruošia vadybinius raportus


IT keitimų valdymas

Įgyvendina formalius priėmimo, įrašymo, autorizavimo, planavimo, testavimo, įgyvendinimo procesus remiantis KP
Teikia infrastruktūros pasikeitimų ataskaitas
Persiunčia atnaujinimus į KVDB


IT paslaugų valdymas

Teikia patarimus ir nurodymus klientui taip paspartinant sutrikusios IS atstatymo darbą
Dokumentuoja Paslaugų katalogą
Inicijuoja informacijos valdymą


IT konfigūracijos valdymas

Planuoja, pritaiko, valdo Konfigūracijos valdymo duomenų bazę (KVDB)
Prižiūri konfiguraciniuis elementus periferinėje bei programinėje įrangoje ir su tuo susijusią dokumentaciją bei instrukcijas
Identifikuoja konfiguracinius elementus ir jų tarpusavio ryšius sužymimi į KVDB
Patvirtina, kad KVDB yra tiksli ir atnaujinta
Detaliai aprašo kiekvieno konfiguracinio elemento valdymo punktą


IT laidų valdymas

Užtikrina programinės įrangos etalonų (PIE) laikymasį ir kritinės techninės įrangos (KTI) užtikrinimą
Atsako už kokybę ir integralumą naudojant patikimas versijas ir laidas
Plėtoja naujus konfiguracinius elementus iš PIE bei KTI ir tik pagal Keitimų valdymo instrukcijas


Nemokami tinklapiai, nemokamos svetainės, nemokami puslapiai
Puslapių kūrimas - svetainių kūrimas - tinklapių kūrimas 


IT PASLAUGŲ TEIKIMO TAKTINIAI PROCESAI

IT paslaugų lygių valdymas (PLV)

Dokumentuoja paslaugų lygių išdėstymą, derinimą ir realizavimą
Inicijuoja IT paslaugų vykdymo ir raportų neatitikimo pasikeitimų svarstymus paslaugų lygiuose kartu komunikuojant su klientais
Reguliariai peržvelgia PLV procesus ir PK


IT prienamumo valdymas

Detaliai supranta ryšius tarp paslaugų lygio reikalavimų ir infrastruktūrinių vykdymų pajėgumu
Analizuoja ir raportuoja infrastruktūros procesų vyksmą
Tiekia einamuosius duomenys į PLV
Naudoja prieinamumo planus inicijuojant Keitinių prašymus įtvirtinti infrastruktūrą ir sumažinti riziką


IT erdvės valdymas

Detaliai įsigilina į ryšius tarp paslaugų lygmens reikalavimų ir infrastruktūrinės erdvės galimybių (dabar ir ateityje)
Įrašinėja punktus apie infrastruktūrinės erdvės kokybišką plėtojimą, naujų technologijų galimybes, reikalavimus komercinei veiklai
Plėtoja ir dirba su erdvės planavimu priminėjant KP


IT finansinis valdymas

Tikslingai kontroliuoja IT biudžetą
Kategorizuoja numatomų ir nekontroliuojamų pirkimų kaštus
Pagrįstai pasirenka ar paslauga turi būti apmokestinama
Iš anksto pranešama dėl IT lėšų panaudojimo


IT paslaugų tęstinumo valdymas

Apsiima formalios rizikos analizės ir rizikos vadybos veiklos
Turtas yra identifikuojamas ir saugomas atsižvelgiant į pažeidžiamumo galimybes
Naudojamas išankstinių pavojų nustatymas ir įvertinama galimų krizių įtaka
Reguliariai palaikomos, plėtojamos ir testuojamos tęstinumo veiklos planasSusijusios paslaugos: